Meld je nu aan voor de Gezond & Zeker Regiodag! Inschrijven

Programma

12.00 – 12.45 uur | Ontvangst met lunch
12.45 – 13.00 uur | Opening van de dag door Gezond & Zeker en de regio’s
13.00 – 14.00 uur | Workshopronde 1
14.00 – 14.45 uur | Middagpauze en bezoek Hulpmiddelenmarkt
14.45 – 15.45 uur | Workshopronde 2
16.00 – 17.00 uur | Werkgeluk Theater
17.00 – 17.45 uur | Netwerkborrel

Workshops

Workshop 1
Praktijkrichtlijnen

De praktijkrichtlijnen fysieke belasting vormen de basis voor jouw adviezen als ergocoach aan jouw collega’s . In deze workshop wordt je bewust gemaakt van allerlei activiteiten waarbij sprake is van fysieke belasting. Daarnaast wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijkrichtlijnen van fysieke belasting. Het is een actieve workshop bedoelt voor iedereen die feedback wil krijgen op eigen handeling en houding.

Nicole van Kuijk

Presentatie workshop

Inschrijven

Workshop 2
Omgaan met lastig en dwingend gedrag

Helaas komt agressie voor in de zorg. Veel zorgprofessionals worden geregeld geconfronteerd met lastig of dwingend gedrag. Patiënten, ouderen en hun mantelzorgers worden steeds assertiever en zetten de zorgverlener in toenemende mate onder druk. Ook kunnen ouderen agressief gedrag (schelden, slaan, schreeuwen, dwingen, claimen) vertonen, welke voortkomt uit hun ziektebeeld, zoals dementie.

Effectief leren omgaan met boze of dwingende mensen is essentieel voor de moderne zorgprofessional. Als eerste is het belangrijk je grenzen aan te geven en rustig te blijven in een spannende situatie. Vervolgens is het herkennen van het gedrag van de ander van belang. Ten slotte is het zaak de bijpassende effectieve reactie te geven. In deze dynamische workshop leer je het verschil inzien tussen frustratie gedrag en dwingend, persoonlijk gedrag en leer je effectieve manieren om hier mee om te gaan. Hierbij wordt de ‘wapenkast’ geïntroduceerd, een verzameling van vijf interventie technieken om ongewenst gedrag te veranderen of stoppen. Handig gereedschap, wat ook werkt bij collega’s, managers, partners en zelfs kinderen!

Ivo Spanjersberg

Presentatie workshop

Inschrijven

Workshop 3
Veilig op huisbezoek

Als ambulant zorgverlener ben je vaak bij de cliënt aan huis. Daarbij kan je geconfronteerd worden met grensoverschrijdend of agressief gedrag, zowel van de cliënt als van familieleden. Omdat je in het huis bent waar de cliënt zich thuis en sterk voelt, en je er vaak alleen voor staat, ben je extra kwetsbaar. In deze workshop leren we je vooraf de risico’s op een incident zo goed mogelijk inschatten. Verder geven we je praktisch inzicht in hoe je op te stellen in de ruimte en ten opzichte van de cliënt en praktische handvaten, bijvoorbeeld welke excuses kan je gebruiken om de woning te verlaten.

Programma
In de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de risico’s op agressie inschatten (ARIH checklist)
  • praktische voorzorgsmaatregelen nemen
  • hoe om te gaan met alcohol- of drugsmisbruik?
  • welke positie neemt u in de woning in?
  • excuses om de woning te kunnen verlaten
  • hoe schakelt u hulp in?
  • de regels: wat mag wel en wat mag niet?

Bas van der Steen

Presentatie workshop

Inschrijven

Workshop 4
Kleine hulpmiddelen groot gemak

Dagelijkse handelingen in de zorg kunnen erg zwaar zijn. Denk hierbij aan transfers, iemand achter in de stoel helpen, begeleiden bij opstaan, benen in bed helpen, omrollen in bed en verplaatsen in bed. Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met zeer veel kleine hulpmiddelen die toepasbaar zijn in de thuiszorg en zorginstelling.

Linda ten Katen

Presentatie workshop

Inschrijven

Workshop 5
‘Duwen en trekken!?’ Hoe breng ik mijn collega in beweging?

Ken je dat? Je duwt en trekt aan een tillift of rolcontainer over een oneffen vloer,  door de hoge weerstand komt er weinig tot geen beweging in. Herken je dit bij collega’s? Je legt hen uit hoe zij het beste met een tillift kunnen rijden, manoeuvreren en ze lijken niet te luisteren. Hoe ga jij om met deze weerstand?

In deze workshop wordt je bewust van de effecten van duwen en trekken aan bijvoorbeeld een rolstoel, rolcontainer, een tillift. We gaan praktisch duwen en trekken om te ondervinden wat de minst belastende werktechniek is.
Op een dynamische en interactieve manier ervaar je ook, hoe je ‘duwen en trekken’ aan je collega’s kunt voorkomen en ze in beweging kunt brengen om de juiste til/transfer, werktechnieken te gebruiken.

Nieuwsgierig hoe jij omgaat met ‘duwen en trekken’? Schrijf je dan in.

Ingrid Kastelijn

Presentatie workshop

Inschrijven

Workshop 6
Fysieke belasting verminderen door haptonomisch te werken

Als zorgverlener zorg je veel voor anderen, maar zorg je ook goed voor jezelf? Het is mogelijk om te werken zonder fysieke belasting en tegelijkertijd toch alle zorg te verlenen. Het is hierbij van groot belang dat je leert af te stemmen op de cliënt. Wees je bewust van het effect van je eigen bewegingen en aanrakingen, want ervaringen die we opdoen via de tastzin hebben ongemerkt grote invloed op ons gedrag. Als je de cliënt uitnodigt om mee te doen en hiervoor de tijd neemt zal je zien dat handelingen makkelijker, lichter en prettiger gaan voor allebei. In deze workshop gaan we aan de slag met haptonomisch werken. Je krijgt praktische tips hoe je deze methode meteen zelf in de praktijk kunt brengen.

Anje Olaerts

Inschrijven

Workshop 7
Veilig Verder

Maak kennis met de trainingsmethode ‘Veilig Verder’ van Gemiva-SVG! De trainingsmethode ‘Veilig Verder’ is een methode ontwikkeld door Gemiva-SVG en heeft als doel om begeleiders en zorgmedewerkers in het algemeen handvatten te geven waarmee ze beter leren omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten.

In deze workshop leer je:
• welke handvatten de trainingsmethode biedt.
• hoe je proactief oplossingen kunt bedenken voor preventie van moeilijk verstaanbaar gedrag.
• hoe je kunt samenwerken met locatiemanagers en gedragsdeskundigen voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

Tegelijkertijd wordt er met de trainingsmethode ook een bijdrage gedaan aan het opleiden van medewerkers op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag én gezondheidsmanagement. Hoe? Dat mag je zelf komen ervaren tijdens het verhaal en de ervaringsgerichte oefeningen in de workshop!

Patricia Heijkoop
Raymond Daniels
Lars Opdam

Presentatie workshop

Inschrijven

Hulpmiddelenmarkt

Op de speciaal ingerichte Hulpmiddelenmarkt presenteert een kleinschalige groep bedrijven en instellingen uit de regionale sector zich. Je kunt demonstraties bijwonen, informatie inwinnen en producten uitproberen. Kijk hieronder voor een overzicht van de bedrijven die aanwezig zijn op deze markt.

Partners