Meld je nu aan voor de Gezond & Zeker Regiodag! Inschrijven

Programma

11.30 – 12.15 uur | Ontvangst met lunch
12.15 – 12.30 uur | Opening van de dag
12.30 – 13.30 uur | Workshopronde 1 + Hulpmiddelenmarkt
13.45 – 14.45 uur | Workshopronde 2 + Hulpmiddelenmarkt
14.45 – 15.15 uur | Middagpauze
15.15 – 16.15 uur | Workshopronde 3 + Hulpmiddelenmarkt
16.15 – 17.00 uur | Werkgeluk Theater
17.00 – 18.00 uur | Netwerkborrel

Workshops

Workshop 1
De kracht van taal

Positieve bekrachtiging van de patiënt, rustgevende taal en eenvoudige veranderingen in het taalgebruik zorgen voor een veel rustigere omgeving waarin de patiënt zich gemakkelijker over kan geven aan een interventie. U leert tijdens de oefeningen taal zo in te zetten dat dit leidt tot angst, stress en pijnreductie. Tijdens deze workshop krijgt u theoretische uitleg, filmpjes, handzame voorbeelden en doen we oefeningen.

Als verpleegkundige op de spoedeisende hulp heb ik me in de afgelopen jaren verdiept in allerlei factoren die te maken hebben met angst, stress en pijn reductie. “De kracht van taal” is heel eenvoudig complementair in te zetten, naast medicatie en het effect is groots. Niet alleen bruikbaar in patiëntencontact, maar ook in gesprekken met leerlingen, collega’s en werknemers.

Judith van Steijn

Inschrijven

Workshop 2
Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig: het belang van haptonomisch werken en hoe doe je dat

Als zorgverlener zorg je veel voor anderen, maar zorg je ook goed voor jezelf? Het is mogelijk om te werken zonder fysieke belasting en tegelijkertijd toch alle zorg te verlenen. Het is hierbij van groot belang dat je leert af te stemmen op de cliënt. Wees je bewust van het effect van je eigen bewegingen en aanrakingen, want ervaringen die we opdoen via de tastzin hebben ongemerkt grote invloed op ons gedrag. Als je de cliënt uitnodigt om mee te doen en hiervoor de tijd neemt zal je zien dat handelingen makkelijker, lichter en prettiger gaan voor allebei. In deze workshop gaan we aan de slag met haptonomisch werken. Je krijgt praktische tips hoe je deze methode meteen zelf in de praktijk kunt brengen.

Anje Olaerts

Inschrijven

Workshop 3
Praktijkrichtlijnen

De praktijkrichtlijnen fysieke belasting vormen de basis voor jouw adviezen als ergocoach aan jouw collega’s . In deze workshop wordt je bewust gemaakt van allerlei activiteiten waarbij sprake is van fysieke belasting. Daarnaast wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijkrichtlijnen van fysieke belasting. Het is een actieve workshop bedoelt voor iedereen die feedback wil krijgen op eigen handeling en houding.

Nicole van Kuijk

Inschrijven

Workshop 4
Weerbaarheidstraining binnen de zorg

Werken met zorgbehoevende is een heel mooi en dankbaar beroep. Helaas kent dit mooie beroep ook mogelijke negatieve kanten.

Een van de negatieve kanten, en helaas een steeds vaker voorkomend fenomeen, is agressie in de zorg. De vormen van agressie waar de workshop zich op richt zijn zowel verbaal als fysiek. Voor jullie werkplek praten we dan over de zorgbehoevende tegen personeel maar ook zeker zorgbehoevende onderling en familie van de zorgbehoevende. Met het systeem Krav Maga bieden wij een leerzame workshop aan om sterker en zekerder in jouw schoenen te staan bij een conflict. De focus tijdens de workshop ligt vooral op houding en stemgebruik zonder daarbij enige agressiviteit uit te stralen. Wij willen natuurlijk altijd het conflict vermijden. Komt het wel aan op fysiek contact, denk hierbij aan het pakken, aanraken of vasthouden van de verzorgende, dan zijn hiervoor diverse oplossingen waarbij het uitgangspunt is “zo vriendelijk mogelijk en zonder agressie”. In ergere situaties zoals aangevallen worden met bijvoorbeeld een wapenachtig voorwerp dan worden hiervoor tips gegeven hoe dit af te kunnen weren of alert te zijn op de werkomgeving. Iedere situatie zal anders zijn waarbij de aanpak dan ook zal veranderen. Mijn doel is het geven van handvatten om jou op een eenvoudige manier sterker in jouw schoenen te laten staan tijdens jouw werk en om te leren gaan met uiteenlopende situaties.

Inschrijven

Workshop 5
Zorgverlener en mantelzorger, hoe blijf je in balans?

Veel zorgverleners zijn naast hun werk ook mantelzorger, een extra bron van fysieke en mentale belasting en een hoger risico op klachten en verzuim. Hoe voorkom je dat zij uitvallen?

Voor hen zou het fijn zijn te ervaren dat zij er niet alleen voor staan. Dat er een netwerk is van mensen die graag een steentje bijdragen, met tips, een luisterend oor, praktische hulp of wat er maar nodig is.

Als ergocoach kun je jouw collega helpen de juiste vraag te stellen aan het juiste netwerk, zodat het netwerk voor haar kan werken. Iemands netwerk en de waarde ervan blijkt dan vaak groter dan gedacht.

In deze workshop leer je hoe je dat kunt doen.

Doel:

  • De juiste vragen kunnen stellen die de meest bruikbare resultaten zullen opleveren
  • Een netwerkkaart opstellen
  • Het juiste netwerk kiezen bij de vraag
  • Ervaren hoe helpend en waardevol een netwerk kan zijn

Hanny Post

Inschrijven

Workshop 6
Omgaan met lastig en dwingend gedrag

Helaas komt agressie voor in de zorg. Veel zorgprofessionals worden geregeld geconfronteerd met lastig of dwingend gedrag. Patiënten, ouderen en hun mantelzorgers worden steeds assertiever en zetten de zorgverlener in toenemende mate onder druk. Ook kunnen ouderen agressief gedrag (schelden, slaan, schreeuwen, dwingen, claimen) vertonen, welke voortkomt uit hun ziektebeeld, zoals dementie.

Effectief leren omgaan met boze of dwingende mensen is essentieel voor de moderne zorgprofessional. Als eerste is het belangrijk je grenzen aan te geven en rustig te blijven in een spannende situatie. Vervolgens is het herkennen van het gedrag van de ander van belang. Ten slotte is het zaak de bijpassende effectieve reactie te geven. In deze dynamische workshop leer je het verschil inzien tussen frustratie gedrag en dwingend, persoonlijk gedrag en leer je effectieve manieren om hier mee om te gaan. Hierbij wordt de ‘wapenkast’ geïntroduceerd, een verzameling van vijf interventie technieken om ongewenst gedrag te veranderen of stoppen. Handig gereedschap, wat ook werkt bij collega’s, managers, partners en zelfs kinderen!

Ivo Spanjersberg

Inschrijven

Workshop 7
Kleine hulpmiddelen groot gemak

Dagelijkse handelingen in de zorg kunnen erg zwaar zijn. Denk hierbij aan transfers, iemand achter in de stoel helpen, begeleiden bij opstaan, benen in bed helpen, omrollen in bed en verplaatsen in bed. Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met zeer veel kleine hulpmiddelen die toepasbaar zijn in de thuiszorg en zorginstelling.

Linda ten Katen

Inschrijven

Workshop 8
Omgaan met agressie in de thuissituatie van de cliënt

• Inleiding kenmerken “Veilig werken in het domein van de cliënt”.
• Agressiepreventie door veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan het huisbezoek
• Brainstorm: het verschil tussen beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar gedrag.
• Oefening; veilige werkomgeving creëren in het domein van de cliënt
• Oefening “Veilige V”: bij verminderd beïnvloedbaar gedrag
• Technieken bij overmacht-situaties: hoe kom je veilig door een overmacht-situatie heen.
• Veilig bewegen in de ruimte van de cliënt; veiligheidstips.
• Opvang en nazorg: na een geëscaleerd incident leren medewerkers hoe zij hulp kunnen vragen.

Jannie de Jong

Inschrijven

Hulpmiddelenmarkt

Op de speciaal ingerichte Hulpmiddelenmarkt presenteren bedrijven en instellingen uit de regionale sector zich. Je kunt demonstraties bijwonen, informatie inwinnen en producten uitproberen. Kijk hieronder voor een overzicht van de bedrijven die aanwezig zijn op deze markt.

Partners